Disclaimer

Disclaimer Uitsluiting van aansprakelijkheid Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Ch.J.Kuis geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Aan de informatie op deze website kan geen recht worden ontleend. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Ch.J.Kuis is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Kley website is verkregen. Auteursrecht Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website (daaronder mede begrepen tekst, cijfers, logo’s en afbeeldingen) behoren toe aan Ch.J.Kuis. Alle rechten ter zake zijn voorbehouden. Toestemming wordt verleend kennis te nemen van deze website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk niet-commercieel gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan en printen van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van deze website en de informatie (teksten of delen daarvan, cijfers, logo’s, afbeeldingen ) daaronder mede begrepen reproductie, overdracht, distributie, wijziging, openbaarmaking, verzending van de inhoud van deze website is niet toegestaan. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot: Ch.J.Kuis Hoofdweg 52 7371 AJ Loenen. Tel: 0620102240 Reageer! Ik vind het leuk om reacties op deze website te krijgen. Mail je vragen, opmerkingen en aanvullingen aan me. Wanneer U in het bezit bent van Henri Kley materiaal (brieven, foto’s,krantenartikelen etc.) houd ik me warm aanbevolen voor een kopietje ervan.