Algemeen

kleyDe biografie op deze web-site is zeker niet bedoeld als een complete en allesomvattende beschrijving van de schilder Henri Kley. Een van de aanleidingen om deze site te maken is het feit dat Henri Kley in 2007 dertig jaar geleden is overleden. Hij werd geboren 13 November 1903 te Delft en overleed op 6 mei 1977 te Loenen op de Veluwe. Zijn vader was Professor Ir.P.D.C.Kley die colleges gaf in Microchemie en Metallografie aan de Technische Hogeschool te Delft.Henri Kley ging in Den Haag naar een moderne lagere school,waar al snel bleek dat de kleine Henri aanleg had voor tekenen.Dit werd gestimuleerd door de leerkrachten.Na de lagere school bezocht hij de 5-jarige HBS en op verzoek van zijn vader volgde hij colleges aan de TH te Delft studeerde af als Ingenieur.Hij liep stages  in Wenen en in  Praag en was 10 jaar assistent  aan de TH te Delft  in de vakken microchemie en metallografie.In 1935, toen zijn vader overleed, werd de leerstoel opgeheven.Deze ging over naar natuurkunde.Henri besloot Delft te verlaten.Onder leiding van Prof. Huib Luns(de vader van de latere Minister van Buitenlandse Zaken Joseph M. Luns) heeFt hij 5 jaar gestudeerd aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Kunsten.Henri ging met zijn vrouw Mathilde en dochter Francina in Loenen wonen, waar zijn vader een huis had aan de Dalenk. Het huis werd gebouwd dor Henri’s vader op een groot bosperceel grenzend aan landgoed “Groeneouwe”.Later is het houten huis uitgebreid met gemetselde vleugels.Van hieruit werkte hij als succesvol kunstenaar.In 1961 overleed zijn vrouw Mathilde en brak er voor Henri een moeilijke tijd aan.Op het terrein stond een blokhut.Henri verbleef hier graag.De blokhut die er nog staat is in het verleden ook nog gebruikt door de sterrenwacht.  

 

            boshut

 

 Enige tijd later leerde hij Waldtraut Herbold kennen. Waldtraut had twee kinderen uit een eerder