Studie

Op de lagere school in zijn geboorteplaats Delft was hij zijn mede-leerlingen in het tekenen altijd twee klassen vooruit.Zijn Vader, die professor in de Microchemie en Metallografie was, wees hem er echter op, dat er in de schilderkunst niet veel te verdienen viel en adviseerde hem, voor ingenieur te gaan studeren Dat deed hij, onder andere in Wenen en Praag daar verkreeg hij de titel Ingenieur (Ir.) Na afloop daarvan was hij tien jaar lang assistent te Delft.Zowel van zijn vader als van zijn professoren had Henri Kley echter voldoende gelegenheid gekregen, om naast zijn vak ook de schilderkunst te beoefenen.Misschien is het daaraan ook te danken, dat hij van zijn liefhebberij zijn beroep ging maken, toen Prof.Huib Luns (de Vader van politicus Joseph M. Luns,de latere Minister van Buitenlandse Zaken) hem dat later adviseerde.Een bekende uitspraak aan Henri door Prof. Luns was, als je geen hand kunt tekenen begin dan nooit aan een boomtak.Na de oorlog werd hij inderdaad beroepsschilder, maar niet na in Delft, Amsterdam en Den Haag het schildersvak te hebben geleerd.